Kế hoạch tổ chức cuộc thi Ý tưởng, dự án khởi nghiệp trong thanh niên tỉnh Nghệ An năm 2021

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021, nhằm thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, lập nghiệp trong đoàn viên thanh niên, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Ý tưởng, dự án khởi nghiệp trong thanh niên tỉnh Nghệ An” năm 2021.

             I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Cổ vũ, khuyến khích và xây dựng tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp trong đoàn viên thanh niên; Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp thanh niên có cơ hội học hỏi, trang bị các kiến thức về khởi nghiệp, lập nghiệp.

2. Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp cho thanh niên thông qua các hoạt động kết nối, kêu gọi, thu hút đầu tư của các tổ chức, doanh nghiệp.

3. Cuộc thi thu hút được đông đảo thanh niên hưởng ứng và tham gia. Nội dung các bài dự thi đảm bảo tính sáng tạo, thiết thực, hiệu quả. Công tác tổ chức cuộc thi phải được chuẩn bị chu đáo, đánh giá kết quả khách quan, minh bạch.

 II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN THI

1. Đối tượng dự thi

Là thanh niên Nghệ An, có độ tuổi từ 18 – 35 và sinh viên đang học tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Nghệ An có ý tưởng, dự án khởi nghiệp.

2. Nội dung cuộc thi

Gồm ý tưởng, dự án khởi nghiệp trên tất cả các lĩnh vực:

- Sản xuất, thương mại - dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp;

- Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát huy tài nguyên tại địa phương thông qua trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp, diêm nghiệp, công nghiệp bảo quản, chế biến, làng nghề, thiết bị nông nghiệp;

- Bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu;

- Bảo tồn văn hóa dân tộc thông qua phát triển ngành nghề, sản phẩm truyền thống, khai thác du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái.

 

3. Thể lệ Cuộc thi

Giao cho Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ Cuộc thi “Ý tưởng, dự án khởi nghiệp trong thanh niên tỉnh Nghệ An” năm 2021.

4. Hình thức, thời gian: Từ tháng 5/2021 đến tháng 7/2021

4.1. Vòng 1 (Sơ khảo):

- Các huyện, thành, thị Đoàn và Đoàn các trường đại học, cao đẳng triển khai kế hoạch tổ chức Cuộc thi. Chọn lựa các ý tưởng, dự án đảm bảo yêu cầu tham gia cấp tỉnh (Mỗi đơn vị lựa chọn ít nhất 03 ý tưởng, dự án và gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi trước ngày 30/6/2021) gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi qua Trung tâm Hỗ trợ và phát triển thanh niên Tỉnh đoàn, Địa chỉ: Số 95, đường Trần Quang Diệu, thành phố Vinh; điện thoại 0238.8601179;

- Ban Tổ chức căn cứ vào thể lệ Cuộc thi lựa chọn 10 - 15 ý tưởng, dự án tham gia vào Vòng 2 (Bán kết).

4.2. Vòng 2 (Bán kết):

- Các thí sinh lọt vào Vòng Bán kết sẽ được tư vấn, góp ý và hoàn thiện ý tưởng, dự án gửi về Ban Tổ chức cuộc thi trước ngày 20/7/2021;

- Các thí sinh có ý tưởng, dự án tham gia vòng bán kết sẽ xây dựng slide trình chiếu hoặc clip mô tả ý tưởng, dự án khởi nghiệp gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi qua Trung tâm Hỗ trợ và phát triển thanh niên Tỉnh đoàn, Địa chỉ: Số 95, đường Trần Quang Diệu, thành phố Vinh; điện thoại 0238.8601179.

4.3. Vòng 3 (Chung kết):

- Trên cơ sở kết quả cuộc thi tại vòng 1 và vòng 2, các dự án sẽ  được trình bày trước Hội đồng Ban Giám khảo và trả lời các câu hỏi của Hội đồng Ban Giám khảo đặt ra;

- Thời gian tổ chức dự kiến vào ngày 30/7/2021;

- Hội đồng Ban Giám khảo sẽ đề xuất giải thưởng cuộc thi và gửi các ý tưởng, dự án tham gia cuộc thi cấp Trung ương.

(Chi tiết trong Thể lệ kèm theo)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp tỉnh

1.1. Giao Trung tâm Hỗ trợ phát triển thanh niên là đơn vị thường trực Cuộc thi:

- Xây dựng kế hoạch, thể lệ tổ chức tổ chức Cuộc thi “Ý tưởng, dự án khởi nghiệp trong thanh niên tỉnh Nghệ An” năm 2021;

- Tham mưu thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Cuộc thi;

- Phối hợp với các Ban Tỉnh đoàn để triển khai Cuộc thi theo từng đối tượng cụ thể, tuyên truyền về Cuộc thi “Ý tưởng, dự án khởi nghiệp trong thanh niên tỉnh Nghệ An” năm 2021 trên các phương tiện thông tin;

- Tổng hợp hồ sơ dự thi, tham mưu xét chọn và tổ chức các vòng thi theo đúng thể lệ;

- Tổng hợp các ý tưởng, dự án khởi nghiệp tham gia cấp Trung ương.

1.2. Các ban Tỉnh đoàn:

- Ban Phong trào: Đôn đốc các huyện, thành, thị Đoàn và Đoàn trực thuộc triển khai thực hiện cuộc thi; phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ phát triển thanh niên tham mưu xét hồ sơ và lựa chọn những ý tưởng, dự án tiêu biểu gửi về Trung ương Đoàn. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị tham gia.

- Ban Tuyên giáo: Tuyên truyền về cuộc thi, phối hợp đăng tải tin, bài về gương sáng khởi nghiệp; các bài viết, bài chia sẻ về kiến thức cần có để khởi nghiệp, kỹ năng khởi nghiệp, kinh nghiệm khởi nghiệp trên trang thông tin điện tử tinhdoannghean.vn và các trang facebook, fanpage của Tỉnh đoàn Nghệ An.

- Ban Thanh thiếu nhi trường học: Triển khai Cuộc thi trong đối tượng học sinh, sinh viên.

2. Các huyện, thành, thị Đoàn và Đoàn các trường đại học, cao đẳng

- Triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Ý tưởng, dự án khởi nghiệp trong thanh niên tỉnh Nghệ An” năm 2021; Thể lệ Cuộc thi của Ban Tổ chức đến Đoàn cơ sở và đoàn viên thanh niên trên địa bàn. Mỗi đơn vị lựa chọn ít nhất 03 ý tưởng, dự án khởi nghiệp xuất sắc, tiêu biểu gửi về Tỉnh đoàn Nghệ An qua Trung tâm Hỗ trợ và phát triển thanh niên tỉnh; địa chỉ: Số 95, đường Trần Quang Diệu, thành phố Vinh; điện thoại 0238.8601179;

- Tổ chức tuyên truyền về cuộc thi đến đoàn viên thanh niên và sinh viên;

- Hỗ trợ thanh niên trong quá trình triển khai thực hiện ý tưởng, dự án; hỗ trợ kết nối, triển khai các ý tưởng, dự án cho thanh niên.

Mọi thông tin chi tiết đề nghị liên hệ qua Trung tâm Hỗ trợ phát triển thanh niên; Địa chỉ: Số 95 – đường Trần Quang Diệu – thành phố Vinh – tỉnh Nghệ An; điện thoại: 02388601179./.

Số lượt đọc: 434
Đánh giá:
Đánh dấu tin này:
In tin này:

top