Giám đốc TT - Nguyễn Đức Thụ

 

Phụ trách các lĩnh vực:

- Phụ trách chung toàn TT;

- Chịu trách nhiệm các dự án, đề án phát triển TT;

- Khi cần thiết, cùng tham gia giải quyết các công việc thuộc trách nhiệm của Phó Giám đốc TT đã được phân công.

- Trực tiếp phụ trách Phòng Tổ chức Cán bộ, Phòng Kế hoạch Tài chính, Đào tạo và dự án ;

- Trực tiếp quan hệ, phối hợp, làm việc với các Ban của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh,  Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Xây dựng, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An, Hội Khuyến học.

- Theo dõi và chỉ đạo các phòng trực thuộc TT;

- Chủ tài khoản số 1.

top