Chương trình Tập huấn khởi nghiệp cho thanh niên năm 2022 với chuyên đề “Nhân lực số trong kỷ nguyên 4.0” tại trường Đại học Kinh tế Nghệ An.

Chương trình Tập huấn khởi nghiệp cho thanh niên năm 2022 với chuyên đề “Nhân lực số trong kỷ nguyên 4.0” tại trường Đại học Kinh tế Nghệ An.

 

Trung tâm hỗ trợ phát triển thanh niên Tỉnh Nghệ an tổ chức chương trình tập huấn khởi nghiệp cho thanh niên

Posted by Đài PTTH TP Vinh on Friday, March 18, 2022

 

Số lượt đọc: 351
Đánh giá:
Đánh dấu tin này:
In tin này:

top