Cuộc thi trực tuyến "Hành trình theo chân Bác"

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021; thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An tại Công văn số 3243-CV/TĐTN-TG ngày 27/5/2021 về đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2021), Trung tâm Hỗ trợ phát triển thanh niên tỉnh Nghệ An xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến “Hành trình theo chân Bác” kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2021).

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tuyên truyền tới đoàn viên, thanh niên hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; cùng những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Đặc biệt, nhấn mạnh ý chỉ quyết tâm cứu nước, cứu dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện sinh động qua việc ra đi tìm đường cứu nước ngày 05/6/1911 của Người.

- Khẳng định những công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc và chủ nghĩa xã hội - Con đường mà Người đã lựa chọn cho dân tộc, nhất là trước những bước ngoặt của cách mạng Việt Nam và những đóng góp của Người đối với chủ nghĩa Mác - Lênin và cách mạng vô sản thế giới.

- Tuyên truyền kết quả sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Tuyên truyền Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Cuộc thi được tổ chức thiết thực, hiệu quả, triển khai rộng, thu hút sự quan tâm của đoàn viên, thanh niên. Công tác tổ chức cuộc thi phải được chuẩn bị chu đáo, khách quan, minh bạch.

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, NỘI DUNG CUỘC THI

1. Tên cuộc thi: Cuộc thi trực tuyến “Hành trình theo chân Bác”

2. Đối tượng dự thi

- Đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

3. Thời gian diễn ra Cuộc thi

- 20h00, ngày 04/6/2021;

- Tham gia Cuộc thi bằng hình thức online qua phần mềm Zoom và website http://kahoot.it.

4. Nội dung cuộc thi

Lịch sử, thân thế, cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Những sự kiện, vấn đề, địa danh, nhân vật gắn với hành trình tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Những nội dung của 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Tuyên truyền Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

IV. THỂ LỆ CUỘC THI

1. Cách thi

Bước 1: Các thành viên tham gia sẽ vào phòng Zoom được Ban tổ chức tạo sẵn, Ban tổ chức sẽ thông báo Id phòng và mật khẩu trên fanpage Trung tâm Hỗ trợ phát triển thanh niên – Tỉnh đoàn Nghệ An vào lúc 18h00 ngày 04/6/2021. Thời gian các thành viên tham gia vào phòng Zoom để chuẩn bị dự thi là 19h30 ngày 04/6/2021.

Bước 2: Sau khi các thành viên đã vào phòng Zoom đầy đủ, Ban tổ chức hướng dẫn các bạn truy cập vào website http://kahoot.it để nhập mã pin của phòng thi.

Bước 3: Sau khi các thành viên nhập mã pin và vào phòng thi đầy đủ, Ban tổ chức sẽ ấn bắt đầu thi.

Bước 4: Sau khi Ban tổ chức bắt đầu Cuộc thi, người dự thi sẽ đọc và trả lời câu hỏi trắc nghiệm trên phòng thi tại website http://kahoot.it cho đến câu hỏi cuối cùng. (Laptop hoặc Điện thoại của thành viên tham gia Cuộc thi sẽ mở 02 tab Zoom và website http://kahoot.it).

2. Luật thi

- Các thành viên sẽ trả lời tất cả 60 câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu hỏi có 20 giây để trả lời và chỉ được trả lời duy nhất 01 lần.

- Trả lời chính xác và nhanh nhất sẽ được nhiều điểm, trả lời chính xác nhưng chậm hơn sẽ ít điểm hơn, trả lời không chính xác hoặc quá 20 giây không có điểm.

- Kết thúc thời gian cuộc thi trực tuyến, 05 thành viên có số điểm cao nhất sẽ trở thành người thắng cuộc.

Lưu ý: Ban tổ chức sẽ không chịu trách nhiệm về các vấn đề xảy ra như: mạng không ổn định, không có thiết bị thêm để hỗ trợ, lỡ tay, tự out phòng…

3. Giải thưởng

- 01 giải nhất: Giấy chứng nhận + tiền mặt 300.000 đồng.

- 01 giải nhì: Giấy chứng nhận + tiền mặt 200.000 đồng.

- 01 giải ba: Giấy chứng nhận + tiền mặt 150.000 đồng.

- 02 giải khuyến khích: Giấy chứng nhận + tiền mặt 100.000 đồng

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trung tâm Hỗ trợ phát triển thanh niên tỉnh Nghệ An

- Xây dựng kế hoạch, thể lệ cuộc thi; xây dựng bộ đề thi; dự trù kinh phí, tổ chức phát động, đăng tải cuộc thi, thành lập ban tổ chức, ban giám khảo và triển khai thực hiện nội dung chương trình hoạt động đến các cấp cơ sở đoàn;

- Đăng tải nội dung, thể lệ cuộc thi lên website: http://naya.vn/ và fanpage Trung tâm Hỗ trợ phát triển thanh niên – Tỉnh đoàn Nghệ An.

          - Chỉ đạo Câu lạc bộ Thanh niên nhiệt huyết tỉnh Nghệ An:

+ Thiết kế poster, video, ảnh tuyên truyền sâu rộng và phổ biến cuộc thi;

- Làm tốt công tác tổng kết, đánh giá, thi đua, khen thưởng.

2. Đề nghị các huyện, thành thị đoàn, Đoàn các trường đại học; cao đẳng

- Tuyên truyền, hướng dẫn đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia cuộc thi trực tuyến “Hành trình theo chân Bác”.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Hành trình theo chân Bác”. Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện hiệu quả, hướng tới kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2021). Mọi thông tin liên hệ qua Trung tâm Hỗ trợ phát triển thanh niên tỉnh Nghệ An, số điện thoại 0238 860 1179.

 

Số lượt đọc: 603
Đánh giá:
Đánh dấu tin này:
In tin này:

top