Chi bộ Trung tâm Hỗ trợ phát triển thanh niên tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022

Sáng ngày 18/02/2020 tại hội trường tầng 4 cơ quan Tỉnh đoàn, chi bộ Trung tâm Hỗ trợ phát triển thanh niên tỉnh Nghệ An tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022. Đồng chí Nguyễn Đức Thụ tiếp tục được chi bộ tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Thực hiện Kế hoạch số 436-HD/ĐU ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Đảng ủy cơ quan Tỉnh đoàn về tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 tiến tới Đại hội Đảng bộ cơ quan Tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2020 – 2025. Được sự đồng ý của Đảng ủy cơ quan Tỉnh đoàn, Sáng ngày 18/02/2020 tại hội trường tầng 4 cơ quan Tỉnh đoàn, chi bộ Trung tâm Hỗ trợ phát triển thanh niên tỉnh Nghệ An tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Sáng ngày 18 tháng 02 năm 2020 chi bộ Trung tâm Hỗ trợ phát triển thanh niên tổ chức thành công Đại hội
chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đại hội vinh dự được đón đồng chí Chu Đức Thái - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội liên hiệp thanh niên, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Tỉnh đoàn cùng các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn trong cơ quan Tỉnh đoàn, các đồng chí đảng viên trong chi bộ về tham dự Đại hội.

Đại hội đã được lắng nghe đồng chí Nguyễn Đức Thụ, Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ Trung tâm Hỗ trợ phát triển thanh niên tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2017 – 2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020 – 2022. Trong nhiệm kỳ vừa qua chi bộ luôn nhận được nhiều sự quan tâm, chỉ đạo, động viên, khích lệ của Đảng ủy cơ quan và sự chia sẻ kinh nghiệm của các chi bộ. Đảng viên trong chi bộ có tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm, đoàn kết, cộng sự hỗ trợ nhau trong công việc, cuộc sống. Nhiệm vụ chính trị luôn được chi bộ bán sát Nghịa quyết Đại hội, chương trình công tác, chủ trương của cấp trên để lãnh đạo chi bộ thực hiên tốt nhiệm vụ. Trong công tác chuyên môn, nhiệm kỳ vừa qua chi bộ đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thực hiện tốt, nhiều chương trình, hoạt động được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

Đồng chí Chu Đức Thái - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội liên hiệp thanh niên, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Tỉnh đoàn đánh giá cao công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vị chính trị, công tác chuyên môn của chi bộ trong thời gian vừa qua

Phát biểu tại Đại hội đồng chí Chu Đức Thái - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội liên hiệp thanh niên, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Tỉnh đoàn đánh giá cao công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vị chính trị, công tác chuyên môn của chi bộ trong thời gian vừa qua. Hằng năm chi bộ đã có nhiều hoạt động cụ thể, rõ nét, nhiều mô hình phát triển đạt kết quả nhất định, các chương trình hỗ trợ thanh niên được các cấp lãnh đạo đánh giá cao. Bên cạnh đó chi bộ cần khắc phục một số hạn chế còn tồn tại, cần tổ chức thêm nhiều hoạt động thiết thực gắn liền với công tác phát triển thanh niên, kết nối tốt hệ thống đoàn cơ sở trong các hoạt động chuyên môn để nâng cao hiệu quả công việc.

Đồng chí Phạm Văn Toàn - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, đảng viên sinh hoạt tại chi bộ phát biểu tham luận tại Đại hội

Đại hội đã tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020, tán thành phương hướng, mục tiêu, các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 – 2022 nêu tại báo cáo chính trị trình Đại hội. Nhất trí thông qua nội dung kiểm điểm sự lãnh đaọ, chỉ đạo của Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020. Nhất trí thông qua nội dung báo cáo tổng hợp ý kiến của cán bộ, đảng viên và Đại biểu dự Đại hội tham gia vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ cơ quan Tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Nguyễn Đức Thụ tiếp tục được chi bộ tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022

Đồng chí Nguyễn Đức Thụ Bí thư chi bộ Trung tâm Hỗ trợ phát triển thanh niên tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2017 -2020 tiếp tục được chi bộ tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022. Đại hội đã kêu gọi toàn thể đảng viên của chi bộ Trung tâm Hỗ trợ phát triển thanh niên tỉnh Nghệ An cần phát huy tính đoàn kết, năng động, sáng tạo, ra sức phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, đẩy mạnh phong trào thi đua, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 đề ra.

Tin bài: Kim Hoàng

Số lượt đọc: 314
Đánh giá:
Đánh dấu tin này:
In tin này:

top